Mariadorp Bissegem
 

Start
Organigram van de Pastorale Eenheid Sint-Marcus
Team Sint-Marcus Heule-Bissegem
Parochiale Kalender
De Bijbelkring
Sacramenten
Doopontmoetingen
Vormselcatechese
Avondwijding
St.-Audomarus Bissegem
St.-Eutropius-Heule
O.L.V. Fatima - Heule
St.-Godelieve - Heule
Mariadorp Bissegem
'Per Voce' Gemengd koor Heule
Bedevaarten

 

De kerk van Mariadorp wordt gebruikt als parochiale kerk. Op de hoogdagen die in de week vallen gaat de eucharistieviering er door om 10u30. Er zijn dan geen vieringen in de andere parochiekerken. In de kerk gaan ook onze vormingsavonden door als daar zijn: Bijbelavond, Infoavond Welzijnszorg, Infoavond Broederlijk-Delen, de Aswoensdagviering en de geloofsavonden.
In het zaaltje naast de kerk gaan ook veel parochiale vergaderingen door.

De kerk van Mariadorp is gelegen in de Pyfferoenstraat te Bissegem  

   

Voor inlichtingen in verband met huren of reserveren van het zaaltje bij de kerk van Mariadorp
kan je terecht via volgend mailadres: mariadorp@sintmarcus.be
of tel: 056/35 06 81 bij de familie Vlieghe Lattré.

 

Parochies Heule - Bissegem

Fotoalbum
Sint-Marcus

Kertsmis '17
Sint-Cecilia '17
Wapenstilstand '17
Herdenkingsviering '17
WE Misdienaars sept '17
Zr Coleta 50
Tinekesfeesten '17
Zomerkampen '17
Acolieten Efteling '17
Kampmis Chiro Stine '17
Tim Diaken '17
Per Voce Hulste '17
Ine&Reninka 11 juni '17
Ziekendag Heule '17
Meimaand '17
Wijdingsjubileum '17
Acolieten '17
Eerste Communie '17
St-Marcusfeest '17
Vormsel '17
Pasen '17
Goede Week '17
Vasten '17
Lichtmis 2017
WE Misdienaars jan '17
Kerstmis '16
Kerst School '16
Advent '16
St-Cecilia Per Voce Heule '16
Birger Diaken '16


          parochiaal secretariaat:
          Pastoriestraat 1
          B-8501-Kortrijk-Heule
      
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze parochie:
info@sintmarcus.be
team@sintmarcus.be
of naar onze pastoor en of diakens:
wim.seynaeve@sintmarcus.be
dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be
edward.verhaeghe@sintmarcus.be

webmaster: phdp