'Per Voce' Gemengd koor Heule
 

Start
Organigram van de Pastorale Eenheid Sint-Marcus
Team Sint-Marcus Heule-Bissegem
Parochiale Kalender
De Bijbelkring
Sacramenten
Doopontmoetingen
Vormselcatechese
Avondwijding
St.-Audomarus Bissegem
St.-Eutropius-Heule
O.L.V. Fatima - Heule
St.-Godelieve - Heule
Mariadorp Bissegem
'Per Voce' Gemengd koor Heule
Bedevaarten

Op onze parochie heeft
'
Per Voce Gemengd Koor Heule' zijn roots. Het koor staat onder de bezielende leiding van
dhr. Bernard Demeyere. Het koor luistert niet alleen eucharistievieringen en begrafenissen op, het brengt ook profane liederen, gospels, kerstliederen, ...   

Interesse ? Neem gerust contact met hun voorzitter Pierre Verstraete. Tel. 056/35.84.30
of email: pervoce@sintmarcus.be

In het koor zijn enthousiaste stemmen zeker welkom!
Repetitie iedere maandagavond van 20u 22u
in het wzc Ter Melle, Mellestraat 15 - 8501 Heule.
Wie wil aansluiten, een seintje op telnr. 056/35.84.30 volstaat.
Je kan gerust vrijblijvend een repetitie bijwonen. Altijd welkom !

 

Klik op het logo van Per Voce
 om naar de website van het koor te gaan.

Parochies Heule - Bissegem

Fotoalbum
Sint-Marcus

Kertsmis '17
Sint-Cecilia '17
Wapenstilstand '17
Herdenkingsviering '17
WE Misdienaars sept '17
Zr Coleta 50
Tinekesfeesten '17
Zomerkampen '17
Acolieten Efteling '17
Kampmis Chiro Stine '17
Tim Diaken '17
Per Voce Hulste '17
Ine&Reninka 11 juni '17
Ziekendag Heule '17
Meimaand '17
Wijdingsjubileum '17
Acolieten '17
Eerste Communie '17
St-Marcusfeest '17
Vormsel '17
Pasen '17
Goede Week '17
Vasten '17
Lichtmis 2017
WE Misdienaars jan '17
Kerstmis '16
Kerst School '16
Advent '16
St-Cecilia Per Voce Heule '16
Birger Diaken '16


          parochiaal secretariaat:
          Pastoriestraat 1
          B-8501-Kortrijk-Heule
      
secretariaat@sintmarcus.be

Een berichtje naar onze parochie:
info@sintmarcus.be
team@sintmarcus.be
of naar onze pastoor en of diakens:
wim.seynaeve@sintmarcus.be
dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be
edward.verhaeghe@sintmarcus.be

webmaster: phdp